Passersystem med taggar

Säkerheten är alltid A och O, och till villor och bostäder finns det många säkerhetslösningar på marknaden. Med ett elektroniskt passersystem styr du enkelt vem eller vilka som har tillträde till huset eller byggnaden. Här får du en genomgång av vad ett passersystem innebär och var du kan vända dig för mer information.

Läs mer

Passersystem med taggar och digitala nycklar

I dagens elektroniska passersystem saknas ofta vanliga mekaniska nycklar helt. Istället sker allting digitalt och dörrar, nyckelskåp och tillgång kan allt fjärrstyras för dig med tillgång till systemet. Om du tappar en tagg eller nyckel, eller om fel person får tag på den kan du enkelt spärra den i passersystemet, utan att behöva byta lås och kopiera upp nycklar. Hos ett säkerhetsföretag som Prosero finns flexibla lösningar med passersystem för företag, föreningar och privatkunder.

Passersystemets tre element

Olika passersystem är olika mycket invecklade och avancerade, och alla byggnader kräver inte den mest högteknologiska lösningen. Man pratar i passersystemsammanhang om tre aspekter som ger olika nivåer av säkerhet, nämligen

  1. Vad man har – en passerbricka eller tagg
  2. Vad man är – biometrisk information om dig som person
  3. Vad man kan – en kod eller lösenord

En kombination av dessa tre ger högsta säkerhet, men är också överflödigt i många sammanhang. För ett vanligt bostadshus nöjer man sig ofta med en bricka eller en kod – har du tappat din bricka ska du ändå kunna komma hem.

Integrerade system

I ett överordnat eller integrerat säkerhetssystem samverkar olika delar av säkerheten i en byggnad för att ge ett lättstyrt och överskådligt system. I ett integrerat system kan till exempel inbrottslarmet vara kopplat till passersystemet med taggar, så att dörrarna låses samtidigt som larmet går. För en pedagogisk genomgång av ett integrerat säkerhetssystem, se denna video från Bosch, där ett exempel på ett integrerat system visas upp.

Överordnade och integrerade system är avancerade säkerhetslösningar och syns främst hos större företag med stöldbegärliga varor eller information. Men även privatpersoner och mindre verksamheter kan dra nytta av integrerade system, för att göra säkerhetssystemet lättstyrt och överblickbart.

Skydda dig mot inbrott

För att ytterligare skydda dig mot inbrott i hemmet finns många matnyttiga tips. Med bra lås och inbrottslarm kommer du långt, men helst slipper man ju att tjuvarna ens försöker ta sig in. Med en god grannsamverkan får du hjälp även när du är bortrest. Be en granne att plocka in din post, eller att använda dina tvättlinor i trädgården – allt för att tjuvarna inte ska se att huset står tomt. Se Stöldskyddsföreningens underhållande video med tips om hur du slipper inbrott här:

Tänk också på att veta vad du har hemma – märk upp dyra föremål och fotografera dem. Med en stöldskyddsmärkning som MärkDNA lämnas osynliga spår på föremål, så att polisen enkelt kan hitta rätt ägare om de återfinns som stöldgods. Läs fler tips och råd om hur du förebygger inbrott hos polisen.se